Only registered users can comment.

 1. Arena week 106:
  Wasabi Whip Tournament
  Hệ:
  Lửa ( tăng sm )
  Cơ bắp ( tăng sm )
  Băng ( giảm sm )
  Zom:Hầu hết là zom băng giá

  Zom đọc báo
  Sân:2 hàng có vi khuẩn xanh
  1 hàng có Spike rock bị đóng băng
  Thời gian:3 phút
  Gió lạnh thổi rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *